ติดต่อเรา

คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ป.ตรี) และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท)
สาขาวิชาศิลปการจัดการ
สถาบันรัชต์ภาคย์
68 ซ.รามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 10 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
ติดต่อโครงการฯ อ.จีรพรรณ์ จันทร์วิเชียร (อ.ตุ๊ก) หรือ ดร.ญานกร โท้ประยูร
โทร. 091 537 7682, 085 062 2554 หรือ 02 319 8201 – 3 ต่อ 224