โครงการตามรอยพระราชา อาสาพัฒนาชุมชน (เพชรบุรี สู่ ประจวบคีรีขันธ์)

ระหว่างวันเสาร์ที่ 14 ถึง วัน อาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558

นักศึกษาและอาจารย์ สาขาศิลปการจัดการ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันรัชภาคย์  ได้จัดเสวนาสัญจร โครงการตามรอยพระราชา อาสาพัฒนาชุมชน (เพชรบุรี สู่ ประจวบคีรีขันธ์)ในวันเสาร์ที่ 14 และ อาทิตย์ที่ 15 พถศจิกายน 2558 โดยโครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้นที่ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรคณะวิจัย สิ่งแวดล้อม ดร. เกษม จันทร์แก้ว และคณาจารย์มหาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ในเรื่องการบำบัดน้ำเสีย โดยธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริ

ในส่วนของการเดินทาง ทางคณะฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อบริการสาธารณะประโยชน์ แก่ชุมชน และโรงเรียนและวัดปากทะเลนอก จังหวัดเพชรบุรีอาทิเช่น

– จัดซ่อมคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนวัดปากทะเลนอก

– จัดบอร์ด นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

– จัดบอร์ดนิทรรศการวันลอยกระทง ให้กับโรงเรียนวัดปากทะเลนอก

– ซ่อมและเปลี่ยนก๊อกน้ำ และบานประตูที่ชำรุด

– ทาสีเสาธงชาติ และฐานเสา ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องมาใช้เข้าแถวเคารพธงชาติทุกวัน

– จัดอุปกรณ์กีฬา ฟุตบอลวอลเลย์บอล  และ แบดมินตัน

– ทำความสะอาดห้องสมุด และเพิ่มหนังสือเรียนนอกเวลา และอุปกรณ์การเรียนรู้ให้กับศูนย์เด็กเล็ก

– ปลูกป่าชายเลน ในเขตแนวชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ อำเภอบ้านแหลม เพชรบุรี

– รณรงค์ โครงการ โตไปไม่โกง และโครงการ เมาไม่ขับ ให้ความรู้แก่หมู่บ้านชาวประมงชายฝั่ง

– ทำความสะอาดและมอบหนังสือธรรมมะ ให้กับเจ้าอาวาสวัดปากทะเล ติดป้าย และรณรงค์ต่อต้านการดื่มสุราในวัด