ร่วมทำความดีด้วยจิตสำนึก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายสมหมาย ปานทอง ประธานนักศึกษา คณะผู้แทนนักศึกษารุ่นที่ 4  สาขาวิชาศิลปการจัดการ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์ ได้มอบพัดลมจำนวน 2 ตัว ให้แก่โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายกิตติ กรยืนยง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้แทนรับมอบสำหรับไว้ใช้ประโยชน์ในโรงเรียนต่อไป