สงกรานต์คึกคัก หลักสูตรศิลปการจัดการจัดงานรดน้ำขอพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย 2561

หลักสูตรศิลปการจัดการ คณะศิลปศาสตร์ รุ่นที่ 4 จัดงานรดน้ำขอพระเนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 โดยในงาน คณาจารย์ และนศ.ในหลักสูตร ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าลายดอก นับเป็นหนึ่งในประเพณีอันดีงามที่หลักสูตรศิลปการจัดการถือเป็นแนวปฏิบัติกันมา นอกจากจะเป็นวันปีใหม่ของไทยแล้ว ยังเป็นวันที่แสดงความกตัญญู ความเคารพ ระลึกถึงผู้อาวุโส พร้อมเป็นโอกาสดีที่นักศึกษาได้ขอพรจากคณาจารย์ในหลักสูตรฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต ทั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น มีการทำกิจกรรมและรับประทานอาหารร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมความสามัคคีในรุ่นสืบต่อไป