อาจารย์สนธยา แสงส่อง หัวหน้าหลักสูตรศิลปะการจัดการ สถาบันรัชภาคย์ รับรางวัล EXCELLENT PAPER

อาจารย์สนธยา  แสงส่อง หัวหน้าหลักสูตรศิลปะการจัดการ สถาบันรัชภาคย์ รับรางวัล EXCELLENT  PAPER  ในงาน แสดงผลงานวิชาการนานาชาติ  ICMELT 2017  : 19 th  INTERNATIONAL  CONFERENCE ON  MULTTILINGUAL  EDUUCATION  LERNING AND TEACHING  LONDON.  UNITED  KINGDOM   ประเทศอังกฤษและรับมอบรางวัลจากรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาจากงานเขียนเรื่อง  “ กลยุทธ์การตลาด ยุคดิจิตอล 4.0 สู่ เจนเนอเรชั่น ซี