ทำดี เพื่อพ่อ

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาศิลปการจัดการ (Management of Arts) รุ่นที่ 2 สถาบันรัชต์ภาคย์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคมขึ้น ภายใต้ชื่อ “ทำดี เพื่อพ่อ” โดยการเก็บขยะบริเวณรอบๆ ริมหาดจอมเทียนพัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการมุ่งเน้นจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และหวังอยากให้ชุมชนในพื้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มีจิตสาธารณะ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรอบให้เพิ่มมากขึ้น