โครงการ “ประทีปบูชา มหาราชาในดวงใจ ไทยทั่วหล้า”

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 สถาบันรัชต์ภาคย์ ได้จัดโครงการ “ประทีปบูชา มหาราชาในดวงใจ ไทยทั่วหล้า” ซึ่งทางคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศิลปการจัดการ โดยคณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรศิลปการจัดการ ทั้งระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย อาทิ

  • ตักบาตรอุทิศถวายอาหารแห้งและถวายภัตตาหารเช้า เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งพระคุณเจ้าจะนำของแห้งที่ได้จากบิณฑบาตรไปให้นักเรียนและส่งให้ทหารชายแดนต่อไป
  • นำกระทงถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
  • ร่วมออกร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อนำรายได้ถวายเป็นพระราชกุศล
  • ได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และยืนถวายความอาลัยสงบนิ่ง 9 นาที