สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาศิลปการจัดการ โดยอาจารย์จีรพรรณ์ จันทร์วิเชียร และ อาจารย์สนธยา แสงส่อง นำคณะนักศึกษาในหลักสูตรฯ ดูงานกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี  “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559 (NST FAIR 2016) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2559 อิมแพ็ค เมืองทองธานี