โครงการ “รวมพลังน้ำสมุนไพร ดับภัยโควิด”

อาจารย์จีรพรรณ์ จันทร์วิเชียร ดร.ธันยนันท์ จันทร์ทรงพล ดร.ชัญญานันท์ สมถวิลผ่องใส และคณะ จากสถาบันรัชต์ภาคย์ และมูลนิธิธรรมาภิวัตน์ ร่วมบริจาคน้ำสมุนไพรขิงกระชายขาว ผสมน้ำผึ้งมะนาว รวม 3,000 ขวด เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยติดเชื้อ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2564 ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ “รวมพลังน้ำสมุนไพร ดับภัยโควิด” เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจของสถาบันรัชต์ภาคย์ และมูลนิธิธรรมาภิวัตน์ และผู้ร่วมสมทบเงินบริจาคร่วมกับโครงการฯ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์