กิจกรรมบูชาพระคุณครู ผู้บริหารพบนักศึกษา และงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร

กิจกรรมบูชาพระคุณครู ผู้บริหารพบนักศึกษา และงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร ซึ่งกิจรรมครั้งนี้ยังมีรุ่นพี่ศิษย์เก่าในหลักสูตรมาร่วมต้อนรับ พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการศึกษา รวมถึงให้กำลังใจกับน้องๆ ในรุ่นปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาทุกคน ภายใต้โครงการ “สัมมนาวิถีใหม่การท่องเที่ยวไทย” (The seminar on new way for Thailand’s tourism)” ณ ริชเช่ หัวหิน และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา